S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Kategórie


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

 1.1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je firma Peter Vnučko-PENTAL , so sídlom Nedbalova 1, 949 11 Nitra, Slovenská Republika.

 IČO:11726326, zapísaná na Okresnom úrade Nitra, v živnostenskom registri pod číslom: 403-8290, ďalej len "Prevádzkovateľ".

 1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanie, Nedbalova 1, 949 11 Nitra, Slovenská republika. 

 Adresa elektronickej pošty: eshopl@pental.sk, telefón: +421 911 622 513.

 1.3. Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 2.  ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie

 Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice

 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vystavenie a zasielanie daňových dokladov z predaja tovaru za účelom vedenia účtovníctva, ako aj

poskytovanie týchto údajov prepravným  firmám pre potreby doručenia objednaného tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne

sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to

konkrétne

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4. POVINNOSTI SPRÁVCU

4.1. Zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.

Taktiež všetci zamestnanci správcu sú povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 

5. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSôB 

           Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to

 konkrétne:

 5.1 Právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami.

 5.2 Právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa, akým spôsobom  

       a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail eshop@pental.sk

 5.3 Právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne.

 5.4 Právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje.

 5.5 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore

      so  zákonom.

 5.6 Právo nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov - § 27 Zákona.

 5.7 Právo na nesúhlas s  prenosnosťou osobných údajov.

 5.8 Právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

 

6.    Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

7.   Ďalšími spracovateľmi Vašich osobných údajov budú firmy: Juhal consult s.r.o., Nitra, (pre účely vedenia účtovníctva),  Toptrans EU, a.s., Nitra, (pre účely prepravy tovaru),  Bohemiasoft s.r.o., České Budejovice, ČR,  (administrátor e-shopu).

8.  Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší servis. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

9.  Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasí zároveň so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

11. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje sú poskytované tretím stranám iba v EÚ.

12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať neoznačením políčka ,,Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov GDPR,,.

 

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

V súvislosti s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov  (GDPR) Vás prosíme o vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov .Účelom nového európskeho nariadenia je väčšia ochrana Vašich osobných údajov a Váš väčší prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom  rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania

Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre doručenie objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok : meno, priezvisko, ulica, poštové smerovacie číslo, mesto, štát, telefóne číslo, mobilné telefónne číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Cookies

Pre prispôsobenie obsahu nášho webu Vašim preferenciám používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho počítača/prehliadača alebo mobilného zariadenia, kde ich ukladá. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že zakážete použitie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.

5. Webové merače/analytika

Jedná sa o konverzné alebo pixelové kódy/značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a merania ich návštevnosti a chovania.

Google Anylitics

Facebook pixel

6. Reklamné služby

Na tomto webe využívame Vaše kontakty /emailová adresa/ k zasielaniu reklamných alebo obchodných oznámení.

7. Právo na prístup

Užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

8. Právo na prenositeľnosť dát

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

9. Právo na opravu

Užívateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o nápravu.

10. Právo na obmedzené spracovanie

Užívateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

11. Právo na výmaz

Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

12. Právo byť zabudnutý

Užívateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

13. Právo vzniesť námietku

Užívateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

14. Právo podať sťažnosť

Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenie GDPR.

15. Zabezpečenie ochrany dát

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany alebo spracovania Vašich osobných údajov kontaktujte nás na adrese eshop@pental.sk.

V prípade neposkytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov Vám nebudeme môcť po nadobudnutí účinnosti Európskeho nariadenia (25.5.2018) poskytnúť hore uvedené služby.

MTQxNjRl